vader - moeder > mensen die u helpen > ziekenhuis

Kinderen die in hun laatste levensfase terecht komen, blijven in de meeste gevallen gewoon thuis. Als duidelijk is dat er in het ziekenhuis dezelfde zorg wordt geboden als door de huisarts en thuiszorg, is het prettiger voor uw kind om in zijn eigen omgeving te blijven. Het komt echter ook voor dat een kind in het ziekenhuis plotseling zo snel achteruit gaat, dat u niet meer samen naar huis kunt. 

  • Ligt uw kind opgenomen in het ziekenhuis en wilt u toch graag dat hij of zij thuis wordt verzorgd, bespreek dit dan met de arts of verpleegkundige. Samen kunt u bespreken wat er nodig is om uw kind thuis goed te verzorgen. Het ziekenhuis kan vervolgens de noodzakelijke zorg voor u regelen.

  • Als u met uw kind naar huis mag, spreek dan goed af hoe de behandelend arts betrokken blijft. Mag u rechtsreeks telefonisch contact opnemen of loopt de communicatie via de huisarts? Maak uw wensen hierin ook kenbaar.

  • Als uw kind in het ziekenhuis blijft, zullen ze er alles aan doen om het u en uw kind zo comfortabel mogelijk te maken. Vaak is het mogelijk dat u een eigen kamer krijgt waar u samen met uw kind kunt zijn en waar u rustig bezoek kunt ontvangen. Laat weten wat u fijn vindt en doe niets waar u zich oncomfortabel bij voelt. Besef goed dat u deze periode maar één keer mee kunt maken. Geef uw wensen door aan de verpleegkundigen en de artsen.

  • Ook al wordt er in het ziekenhuis veel voor uw kind gezorgd, geef aan wat u zelf wilt doen. Veel ouders willen zelf de verzorging blijven doen (of samen met de verpleegkundige). Geef dit aan! Het is belangrijk dat u deze periode alle momenten met uw kind samen optimaal kunt delen.

  • In het ziekenhuis zijn professionals aanwezig, die u juist in deze fase kunnen helpen om overeind te blijven of om u te helpen uw kind en uw andere kinderen in het gezin te ondersteunen. Vaak gaat het dan om een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, pedagogisch medewerker of een (kinder)psycholoog. Heeft u behoefte aan contact, geef dit dan aan bij de verpleging.

  • Wie wilt u de gelegenheid geven om op bezoek te komen bij uw kind? Zijn er mensen in uw nabije omgeving die u graag nog wilt laten komen? Wacht hier dan niet te lang mee. Misschien wil uw kind ook graag dat er vrienden komen, al is het maar even. Probeer zoveel mogelijk toe te komen aan de wensen van uw kind. Het kan de laatste mogelijkheid zijn.