vader - moeder > mensen die u helpen > huisarts

Blijft uw kind thuis en neemt de behoefte aan zorg toe, dan zal de huisarts steeds meer betrokken worden bij uw kind. De huisarts wordt dan in veel gevallen de vaste aanspreekpersoon.

  • Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in uw huisarts. Misschien is de huisarts al lang betrokken en kent hij de situatie van uw kind en van uw gezin al goed. Als dat niet zo is, betekent dit dat u in deze hectische tijd energie moet steken in het opbouwen van een vertrouwensband. Ga hierbij af op uw gevoel. Als u vragen hebt over de behandeling, zoals de huisarts die voorstaat, bespreek dit dan samen.

  • Spreek goed af welke taken de huisarts op zich neemt: is hij/zij het aanspreekpunt voor de arts uit het ziekenhuis, de kinderthuiszorg en de apotheek? Het kan prettig zijn om die regeltaken over te dragen, zodat ie er helemaal voor uw kind en uw gezin kunt zijn.

  • De meeste huisartsen hebben weinig ervaring met de begeleiding van een kind in de laatste levensfase. De richtlijn kinderpalliatieve zorg kan hen hierbij ondersteunen. Daarnaast blijft het van belang om goed aan te geven wat u verwacht van de huisarts.

  • U kunt de huisarts vragen of u rechtstreeks contact mag leggen via zijn/haar mobiele telefoon, als u echt een dringende vraag heeft. Maak goede afspraken wanneer u van dit nummer gebruik kunt maken.

  • Spreek ook met de huisarts af wie de achterwacht is als uw eigen huisarts niet beschikbaar is. Het is fijn als kan worden voorkomen dat u naar een onbekende, dienstdoende arts of huisartsenpost wordt verwezen als er dringend hulp nodig is.

  • De huisarts is ook degene die uw draagkracht in de gaten houdt. Heeft u in deze periode moeite om rust te nemen of slaapt u slecht, geef dit dan aan bij de huisarts. Er zijn medicijnen die u kunnen helpen om de dagen beter aan te kunnen.