vader - moeder > mensen die u kent van > school

Wellicht dat u school minder belangrijk vindt als uw kind erg achteruit gaat. Voor de meeste zieke kinderen en jongeren ligt dit echter heel anders. Op school speelt zich het hele leven van kinderen en jongeren af. Daar worden vriendschappen gesloten, daar wordt gespeeld, samengewerkt, ontdekt… daar gebeurt het. Als een kind niet meer naar school kan, voelt het zich nergens meer bij horen, niet meer aangesproken op wat hij of zij nog wel kan en krijgt geen kansen meer om zich te bewijzen. Kinderen en jongeren in de laatste fase van hun leven vertellen dat de kwaliteit van hun leven vooral wordt bepaald door het gevoel ergens bij te horen, een vriend(in) te kunnen zijn, meer te zijn dan alleen maar een zieke patiënt en doordat ze bezig zijn met een toekomst, hoe beperkt die misschien ook is. School geeft invulling aan hun leven, ook al is dat het laatste stukje.

  • Laat uw kind als het kan gewoon nog naar school gaan, ook al is dat maar voor een kort moment. Zo houdt uw kind toch een band met de school en de klasgenoten. Het kan uw kind het gevoel geven dat het er nog bijhoort, ook al is echt onderwijs volgen misschien niet meer haalbaar. De ervaring leert dat scholen die vanaf het begin betrokken en goed geïnformeerd zijn, ook graag veel willen doen in deze laatste kostbare tijd. Een school kan bijvoorbeeld een leerkracht vrij roosteren om uw kind te helpen in de groep.

  • Als uw kind niet meer naar school kan komen, laat de school dan thuis komen. Ook dat kan uw kind het gevoel geven: ik doe nog gewoon mee. U kunt denken aan de leerkracht of mentor die thuis komt. Soms lukt het zelfs dat een leerkracht één of twee leerlingen meeneemt om samen te werken. Maar ook als werken niet echt meer lukt, kan samen praten of een verhaaltje voorlezen het gevoel geven dat uw kind betrokken is bij school.

  • Lukt het uw kind op een bepaald moment niet meer om (regelmatig) naar school te gaan, dan kan er toch contact blijven met de klas. Dat kan bijvoorbeeld via Skype of Facetime of met een speciale voorziening voor zieke leerlingen (via www.klassecontact.nl). Op die manier kan een kind thuis meekijken in de klas en meedoen als hij of zij dat wil. De school kan hiervoor een aanvraag doen via www.ziezon.nl.

  • Houd school zoveel mogelijk op de hoogte van de situatie van uw kind. U bent uiteraard degene die bepaalt welke informatie naar buiten gaat. Misschien houdt u een blog bij op internet of via Facebook. Dan zijn veel mensen al grotendeels op de hoogte. Toch is het voor de volledigheid prettig als school een brief aan alle ouders en/of leerlingen mee kan geven over de situatie van uw kind. Soms wordt er (in overleg met de ouders van de zieke leerling) ook een ouderavond georganiseerd op school om ouders persoonlijk te informeren. Daar is ook ruimte voor andere ouders om vragen te stellen over wat de situatie met hun kind doet.

  • Als leerkrachten goed zijn geïnformeerd, kunnen zij ook broers en zussen beter ondersteunen. Wilt u broers en zussen in deze tijd graag soms thuishouden of samen nog uitstapjes maken buiten de vakanties, dan heeft de school daar waarschijnlijk alle begrip voor.

  • Ook voor een school is het vaak de eerste keer dat ze te maken krijgt met een leerling die niet meer beter wordt. Scholen kunnen ondersteuning vragen van deskundigen in hun samenwerkingsverband of een externe instantie. Daarnaast is het hulpboek 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter!' een praktisch houvast voor elke school in deze situatie. 

  • Buiten uw gezichtsveld kan er op school nog meer opgepakt worden. Soms zijn er leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in deze periode (denk aan vrienden, neefjes, nichtjes).

  • De school zal zich voorbereiden op het definitieve afscheid. Dat lijkt misschien zakelijk en veel te vroeg. Toch is het voor een school nodig om zich hier goed op voor te bereiden, zodat ze niet worden overvallen door emoties en niet meer adequaat kunnen handelen. Als u zelf ook al vooruit denkt over het afscheid en u wilt daar graag met school over praten, kan dat natuurlijk. Maar doe vooral wat bij u past.