vader - moeder > mensen die bij u horen > uw (schoon)ouders

In de laatste levensfase van uw kind wordt de band die u met uw (schoon)ouders heeft vaak ineens heel zichtbaar. Ze kunnen enorm betrokken zijn en proberen om u daar waar mogelijk te ontlasten. Maar ook komt het voor dat de afwezigheid van (schoon)ouders in deze periode juist pijnlijk duidelijk wordt.

  • Grootouders zijn meestal niet alleen betrokken bij hun zieke kleinkind, maar ook bij de andere kinderen en met u. U bent tenslotte hun kind, schoonzoon of schoondochter. Bespreek met uw partner de ruimte die uw (schoon)ouders mogen hebben in de laatste levensfase van hun kleinkind. Wat willen zij graag en wat past voor u en voor uw gezin? Praat hier vervolgens over met uw (schoon)ouders, zodat zij weten wat u prettig vindt.

  • Grootouders zijn van een andere generatie en zijn vaak niet gewend om open te communiceren over het naderende levenseinde van iemand in hun omgeving. Dit kan ertoe leiden dat het contact hierover met uw (schoon)ouders verandert, dat niet alles meer bespreekbaar is. Als u dit merkt, kunt u dit benoemen. Dit kan uw (schoon)ouders over een drempel helpen.

  • Grootouders kunnen soms heel onzichtbaar aanwezig zijn en bergen werk verzetten. Ze zetten hun eigen verdriet vaak opzij om er helemaal voor u en uw gezin te kunnen zijn. Als u dit prettig vindt, geef die ruimte dan en voel u hier niet bezwaard over. Het is voor uw (schoon)ouders de manier om te helpen. Als u dit niet prettig vindt, geef dit dan aan.

  • Laten uw (schoon)ouders weinig van zich horen, vindt u dat ze weinig initiatief tonen, zijn ze onvoldoende betrokken in uw ogen, bespreek dan met uw partner hoe u hiermee om wilt gaan. Het kan helpen om uw (schoon)ouders te laten weten wat u van hen verwacht en hen concreet te vragen om iets voor u te doen. Maar wellicht helpt het ook om vast te stellen dat het niet anders is en er (voorlopig) niets mee te doen, als u merkt dat het u alleen maar negatieve energie kost.